Avisos importants

Un nobrós grup d’afiliats a Junts per Catalunya impugnen el procés d’elecció a candidat a les properes municipals.

Un nombrós grup d’afiliats a Junts per Catalunya de Sant Quirze del Vallès ,impugnen el procés d’elecció a candidat a les properes municipals adduint tot un seguit d’irregularitats, anul·lant un procés de primàries on podien concorre 2 candidats amb avals més que suficients.

DOCUMENT D’IMPUGNACIÓ

A Sant Quirze del Vallès ja s’ha ratificat la persona candidata per a ser cap de llista a les pròximes eleccions Municipals 2023. Malauradament, el procés per a escollir aquesta persona ha presentat diverses anomalies i una fragant vulneració dels drets de les persones afiliades. Per això, presentem impugnació en aquest procés.

A continuació passem a exposar els fets al respecte:

El passat dia 15 de març d’enguany, en Jordi Gurri i Fitó, com a Coordinador Local de Sant Quirze del Vallès, va enviar a les persones afiliades i simpatitzants a Junts per Catalunya, un correu electrònic convocant pel dia 31 de març a19:30 hores a la Masia Can Feliu del poble amb el punt del dia serà l’inici de Primàries al Sant Quirze del Vallès. (Annex 1)

El 22 de març en David Saldoni comunica als futurs membres la CMT Sant Quirze del Vallès que la CMT Sabadell ha estat aprovada per la DEN i, tanmateix, convoca als futurs membres a una reunió telemàtica per a la constitució formal de la CMT de Sant Quirze el 24 de març a les 16:15 hores, amb l’ordre del dia de començar el Procés d’elecció de les eleccions Municipals. (Annex 2)

El 24 de març en Jordi Gurri tramet un altre correu a les persones afiliades recordant la convocatòria de l’Assemblea, però establint un canvi d’hora (18:30 hores) i que es farà de forma telemàtica. (Annex 3)

El dia 31 de març es va començar l’Assemblea on Na Míriam Casaramona i en Jordi Gurri es van presentar com a candidats i van poder exposar els motius del perquè volien ser candidats. En la mateixa Assemblea es va parlar en tot moment de Primàries. I es va exposar la voluntat de fer primàries a Sant Quirze al Sr. Jordi Ribas.

En virtut de la seva candidatura en Jordi Gurri deixa de ser membre de la CMT, per incompatibilitat i el seu lloc el pren n’Alejandro Monroy.

Els dies van passant i el període per a la recollida d’avals no comença al poble. En Jordi Gurri, després de ser consultat per diferents persones afiliades, fa diverses trucades via telefònica per aclarir el perquè No ha començat la recollida d’AVALS. Les respostes rebudes van ser que eren temes informàtics, o bé perquè s’apropava Setmana Santa.

Una vegada passat el dia de Pasqua, dilluns 18 d’abril, el procés de recollida d’avals encara NO ha començat i això fa que el dijous 21 d’abril, en Jordi Gurri torni a demanar, aquest cop per correu electrònic, l’inici del procés de les municipals (referint-se a la recollida d’avals). (Annex 4)

El correu NO va obtenir resposta escrita, però sí una trucada d’en Jordi Ribas el dia 28 d’abril on li demanava per primer cop l’Acta de l’Assemblea que es va realitzar el 31 de març, dient que no s’havia iniciat el procés perquè la DEN estava esperant l’acta de l’assemblea esmentada.

El dia 28 d’abril, en Jordi Gurri envia l’acta tal com se li va demanar per via telefònica. (Annex 5)

El 3 de maig, en Jordi Gurri, pressionat per persones afiliades, torna a trametre un altre correu demanant conèixer el calendari per iniciar primàries a Sant Quirze el Vallès. (Annex 4)

El 5 de maig els afiliats reben un correu d’en David Saldoni on se’ls cita a avalar a partir de l’endemà: dia 6 de maig (00:00h) fins a les 12 de maig (16:00h). (Annex 6)

Totes les persones afiliades a Junts podien avalar a l’hora els dos precandidats. Els resultats van mostrar que els dos precandidats complien amb el requisit del 20% de les persones afiliades. La diferència d’avals van ser exactament 3, a favor de na Míriam Casaramona.

El 16 de maig, les persones afiliades reben un correu de Municipals 2023 explicant que les dues persones precandidates han obtingut més del 20% de les persones afiliades i que la CMT el 13 de maig va decidir elevar a na Míriam Casaramona com a candidata a ser ratificada els dies 30 (00:00) i 31 de maig (10:00). Sense justificar en cap moment aquesta decisió a les persones afiliades. (Annex 7)

Durant aquest període de temps, diferents persones afiliades entren en el seu espai “Decidim” de Junts (comprovat amb captura de pantalla del moment) un missatge que deia: “Formes part del cens per accedir a aquestes votacions”. (Annex 8)

Tanmateix, diferents persones afiliades fan una queixa formal a diferents nivells, detallant que la CMT NO ha tingut en compte la voluntat de les persones afiliades de fer unes primàries, com així ho contempla el Reglament en el seu article 10. (Annex 9)

Les respostes sempre són d’acord amb que s’ha complert el Reglament i que la decisió de la CMT va ser per unanimitat.

Però coneixem que a la reunió de la CMT no hi va haver cap votació. Ni tenim constància de cap acta d’aquesta reunió.

El divendres, dia 27 de maig, els afiliats van rebre un altre correu electrònic enviat per “Eleccions Municipals 2023” on la candidata proposada per la CMT demana el vot. (Annex 10)

El dilluns dia 30 de maig i dimarts 31 de maig, moltes persones afiliades a l’hora d’anar a ratificar es van trobar amb aquest missatge: “No formes part del cens per accedir a aquestes votacions. La teva data d’alta com a afiliat és posterior al tancament del cens.” (Annex 11)

El mateix dilluns 30 de maig, es va trametre queixes al defensor de l’afiliat i el dia d’avui resten sense resposta.

Moltes persones afiliades a Sant Quirze del Vallès ens trobem molt decebudes i enutjades davant fets d’aquest procés d’elecció de la persona per encapçalar la llista a Sant Quirze del Vallès i per aquest motiu es fan les següents consideracions ètiques i normatives:

El Preàmbul del Reglament per l’elecció de candidats a les eleccions municipals del 2023 (el Reglament) ens diu que Junts per Catalunya (JUNTS) “és un partit NOU:

[…] que aglutini el màxim les sensibilitats possibles d’acord amb el manifest fundacional de Junts per Catalunya i amb la realitat territorial del nostre país.

[…] Els processos d’elecció de candidats no poden ser iguals arreu on aspirem a presentar candidatures”.

“Seguint aquesta premissa, es proposa un sistema que contempli la realitat de cada municipi, els seus afiliats i simpatitzants.[…] Per això es constitueix la CMT, específica per tot allò relacionat amb les eleccions.

“[…]Per tot això, aquest reglament determina DIFERENTS sistemes d’elecció enfunció del nombre de població,[…]un sistema flexible que compta EN TOT MOMENT amb les persones afiliades com a centre de les decisions…”.

Totes les persones afiliades saben que la normativa aplicable al cas de Sant Quirze és aquella establerta pels municipis de menys de 50.000 habitants. I aquests principis del preàmbul són els que moltes de les persones afiliades han cregut des del primer moment regirien. Però, una cosa és dir i una altra fer. I Així ens comencem a trobar amb una altra realitat gens bona pel partit.

L’article 10 del Reglament té moltíssima importància, ja que estableix les funcions de la CMT, i no hi ha cap punt més importat que un altre i així que anirem exposant els punts que NO s’han complert i certes consideracions.

Ens comença dient que la primera funció és “Obrir els processos d’elecció de Candidats a TOTS els municipis convocant una assemblea local, i ens remet a l’article 11 on no es celebren primàries (que en principi seria el nostre cas) i ens estableix que la “CMT obrirà el procés…”
Segons l’article 1 del Reglament, aquesta convocatòria és per proposar les persones a tenir en compte en el procés.

Sorprèn, no trobar la convocatòria de la CMT, doncs, de fet NO va convocar MAI aquesta Assemblea. Per tant, hauríem d’entendre que a Sant Quirze del Vallès MAI s’ha obert reglamentàriament el procés d’elecció dels candidats.

La persona que va convocar el 15 de març va ser en Jordi Gurri, i ho va fer per una Assemblea ORDINÀRIA pel 31 de març amb l’objectiu de començar un procés de PRIMÀRIES, com diu en l’ordre del dia. En aquesta data en Jordi Gurri no podia convocar en nom de la CMT, ja que la CMT de Sant Quirze no es va constituir fins al 24 de març.

En el supòsit que algú vulgui entendre que el dia 24 de març a la tarda, després de la Creació de la CMT, la modificació d’horari i format és la convocatòria de la CMT, hem de dir que llavors no compliria amb el requisit que el mateix art. 11 del reglament estipula: “una antelació mínima de 15 dies.

En aquesta Assemblea ORDINÀRIA es va decidir com així recull l’acta: “encarar a Sant Quirze un procés de primàries, tal com es dedueix del reglament a tal efecte”.

I aquí és on realment les persones afiliades de Sant Quirze es troben menystingudes per la CMT. On comencen tots els problemes. La CMT, fa seva l’Assemblea celebrada, però No fa seva el que es va concloure en ella.

Si bé és cert que el procediment que s’ha dut a terme és un procediment establert en el reglament, com s’ha respost en diferents ocasions, no és menys cert, que en virtut de les conclusions de l’acta del 31 de març la CMT hauria, com a mínim, i seguint l’article 10 del Reglament: “Proposar a la DEN, de forma raonada, l’inici d’un procés de primàries en municipis de menys de 50.000 habitants”.

No consta enlloc aquesta proposta, i van tirar pel dret en contra de les persones afiliades i del principi rector que estableix el Preàmbul del Reglament. Però la CMT no diu res i part de les persones afiliades, de bona fe entenem que el procediment serà el de primàries.

Els afiliats no estan avesats en temes de normes, articles i reglaments i creuen en la bona fe de la CMT. Al final, tots som al mateix partit i hi ha confiança en els nostres companys i companyes.

En aquest escrit fem referència els articles sense primàries, ja que és el que la CMT de Sant Quirze del Vallès ha aplicat sense fer cas a les persones afiliades.

Després de l’Assemblea del 31 de març. Hi ha silenci per part de la CMT. Fins al punt que es reclama en diverses ocasions, com s’ha exposat en els fets, per en Jordi Gurri el tema de la recollida d’avals, al qui li exposen excuses vàries com qüestions informàtiques, setmanes santes i finalment que falta l’acta per començar el procediment, el dia 28 d’abril. Han passat ni més ni menys que 28 dies.

Si la CMT va ser qui va convocar l’Assemblea, cosa que no va fer, per quin motiu un precandidat havia d’enviar l’acta que ell va convocar com a Coordinador local? No té gaire sentit.

Aquí veiem una altra irregularitat. Si seguim la teoría de la CMT de Sant Quirze, que ens trobem en la normativa dels municipis on no es celebren primàries, l’article 11 estableix clarament el calendari de funcionament: “aquestes persones (precandidates) disposaran de 7 dies per recollir els avals a partir de L’ENDEMÀ de l’ASSEMBLEA.”

Sabent que ens fem repetitius, l’Assemblea es va celebrar el 31 de març i les persones afiliades NO reben el correu per poder avalar fins al 5 de maig, malgrat haver dit en diverses ocasions que no s’estaven complint els terminis establerts reglamentàriament.

Ens posem en el supòsit que la causa va ser que no tenien l’acta. Tampoc compleixen, puix aquesta va ser tramesa el dijous dia 28 d’abril i fins una setmana més tard (7dies), 5 de maig, no s’envia el correu a les persones on s’indica que el 6 de maig comença la data dels avals.

Malauradament, les irregularitats no acaben aquí. Segons el Reglament diu que les persones precandidates tenen 7 dies per ser avalades. No s’entén que a les persones precandidates NO tinguessin els 7 dies. La realitat és que se’ls hi va treure hores per a ser avalades. Segons el correu que van rebre les persones afiliades, el temps per avalar començava a les 0:00 del dia 6 de maig i finalitzava el dia 12 de maig a les 16 hores. Quin motiu hi ha per treure 8 hores al darrer dia per avalar?

Les infraccions es sumen i ens trobem amb un altre incompliment del Reglament. L’esmentat article 11 diu que “el dia 8 després de l’Assemblea es notificaran les precandidatures a la CMT i al conjunt de l’Assemblea local a través d’un correu electrònic.”

En el nostre cas, el dia 8 després de la “presumpta” Assemblea seria divendres 8 d’abril, i en el calendari estem en el dia 13 de maig. Aquest fet ja l’hem comentat anteriorment, on volem, però posar èmfasi és en el fet que el correu electrònic NO es va enviar a les persones afiliades anunciant les precandidatures.

Això no obstant, aquesta mateixa idea és la que ens diu l’article 13: “La CMT, i els afiliats del municipi rebran una comunicació amb les precandidatures que han obtingut l’aval suficient dels afiliats. A partir d’aquest moment, la CMT, d’acord amb l’article 10, treballarà per poder elevar una proposta de cap de llista a l’assemblea nacional”.

Aquesta informació només la va tenir el dia 13 la CMT de Sant Quirze del Vallès. Com després en el seu correu de 16 de maig ho reconeixen.

El dia 13 de maig va tenir lloc per via telemàtica a les 17 hores, convocada per en David Saldoni, la CMT de Sant Quirze del Vallès. En aquesta reunió es va decidir que na Míriam Casaramona, que havia tret 3 avals més que en Jordi Gurri, seria la candidata a ratificar.

Per avalar, totes les persones afiliades ho van poder fer, inclús, per partida doble. El motiu de la CMT per escollir a na Míriam Casaramona, va ser simplement que tenia 3 avals més. I sabem que NO es va votar, és més, que un membre de la CMT va treure el tema que a Sant Quirze, davant d’uns resultats tan ajustats el més pertinent seria fer primàries (la voluntat de l’Assemblea de 31 de març). Es va obviar les seves consideracions i per MAJORIA, mai per UNANIMITAT, esgrimint un reglament que només li fan cas quan els hi convé, van decidir proposar a ratificació a na Míriam Casaramona.

El correu que l’article 11 esmenta, no el reben les persones afiliades fins al dilluns 16 de maig a les 10:16 del matí. Aquest correu ja demostra el que en el punt anterior dèiem, la CMT tenia la informació abans. Però repetim, incompleixen l’article 13, on diu textualment que és “a partir d’aquest moment quan la CMT, treballarà per elevar una proposta.” Així i tot, el correu esmentat ja ens dona la feina feta i convoquen a ratificar la seva candidata.

De fet, la CMT de Sant Quirze del Vallès no fa una convocatòria d’una assemblea local de ratificació. Només diuen els dies per ratificar. Com podem observar, un altre incompliment del Reglament. L’article 1 diu clarament que “l’aprovació final de la candidatura es farà amb els següents passos…: Convocatòria d’una assemblea local de ratificació de la proposta de la CMT.”

La decisió de proposar a ratificació a na Míriam Casaramona per la CMT aixeca la llebre entre les persones afiliades a Sant Quirze, perquè veuen com la seva voluntat de fer unes primàries al poble han estat obviades per aquell organisme que podia demanar, com hem dit, en virtut de l’article 10, a la DEN unes primàries.

Arribats en aquest punt, coneixem de l’existència de diferents queixes sobre els fets. En particular, el 17 de maig, davant diverses queixes de bastants afiliats, en Jordi Gurri, coordinador local, les trasllada per correu electrònic mitjançant una carta que signen 21 afiliats.

En aquest correu es trasllada el sentiment dels afiliats. Que la CMT obvia el procés de primàries sense cap explicació. I que els dos precandidats tenen el dret a presentar-se a les primàries, raonant que els avals no poden fer-se servir com a vots (com diu el títol del correu “votacions”) per a escollir un candidat o altre. Si no que són el tret de sortida per ser escollits com a candidats per les persones afiliades. En el seu argument sempre està present, en el fons, l’acta del 31 de març.

Per altra banda, el mateix 17 de maig, dins l’espai “decidim” ens trobem les dues precandidatures (potser per complir el reglament) (ANNEX 12), a la tarda ja només deixen la candidata de la CMT. Recordem, que això demostra que NO s’han complert els terminis establerts al Reglament.

Segons l’article 13 del Reglament, la convocatòria de l’Assemblea, que no s’ha fet, recordem-ho, però fem la hipòtesi que sí, s’ha de fer amb 15 dies d’antelació.

Si el correu el van rebre el dia 16 de maig NO és lògic que es computi aquest dia dins del període dels 15 dies d’antelació; sent més raonable que comencin a comptar el dia 17 de maig.

Si fem un càlcul numèric dels dies si comptem el 16 de maig dins els 15 dies d’antelació, la ratificació hauria de ser el 31 de maig. Aquest dia, només van tenir dret a ratificar fins a les 10 del matí. Molt poques hores.

Si comptéssim el 17 de maig, les ratificacions haurien de ser l’1 de juny. En tot cas, mai el 30 de maig, com han sigut majoritàriament. No suma 15 dies d’antelació. En conclusió, tampoc han complert aquest termini vulnerant el dret de l’afiliat.

El 20 de maig, la Mesa electoral dona resposta a la queixa de les persones afiliades amb una simple còpia de l’article 10 del Reglament i exposant els fets com a consumats.

Els sentiments de les persones afiliades són tristesa, enuig i desconfiança en tot aquest procés. Per aquest motiu, moltes de les persones ja dubten i miren el seu espai “decidim”. Veuen, i fan captura de pantalla que sí, que estan en el cens com diu el missatge: “Formes part del cens per accedir a aquestes votacions”.

En aquest punt ningú té cap problema. Es constata que la gent que no ha estat afiliada els darrers 6 mesos des de la “convocatòria” per a ratificar no està en el cens. NO hi ha cap queixa.

El dia 27 de maig, la candidata de la CMT utilitza els Canals de la mateixa CMT, o Eleccions Municipals 2023, per a demanar el vot. No sabem, quin vot exactament, perquè realment només es deixa a les persones afiliades ratificar la decisió imposada per la CMT. En tot cas, tot i NO estar prohibit, no veiem ètic aquesta manera d’actuar per part de la candidata na Míriam Casaramona.

Finalment, arriba la data de la ratificació: 30 de maig. Hem comptat que mínim a 10 persones de les persones afiliades, que l’hora d’anar a ratificar, es troben amb el següent missatge: “No formes part del cens per accedir a aquestes votacions. La teva data d’alta com a afiliat és posterior al tancament del cens.”

Aquesta situació genera, ràbia, indignació i incomprensió. Els afiliats NO poden ratificar o no la candidata. Cosa que fa mirar el Reglament. I molts afiliats fan un escrit al Defensor de l’afiliat per a que es pari aquesta ratificació de forma cautelar. No hi ha cap resposta.

L’article 18 del Reglament sobre el sufragi actiu diu que “Poden votar a les eleccions primàries i a les assemblees de ratificació per les eleccions municipals del 2023, totes les persones afiliades amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de la convocatòria per part de la Directiva Executiva, o CMT.”

Ningú entén què passa, fins que la Sra. Georgina Gall, com a responsable de la política municipal de Sant Quirze i conseqüentment membre de la CMT de Sant Quirze, via whatsapp (ANNEX 13), aclareix a les persones del grup, que la data per comptar els 6 mesos és la data de la convocatòria de l’Assemblea per part del coordinador local, Jordi Gurri; fet que també fa que de forma implícita és reconegui que l’Assemblea NO la va convocar la CMT.

Si som escrupolosos amb el que diu el Reglament, en cap moment es diu que la data de tall per comptar els sis mesos d’afiliació sigui la data de la convocatòria per a proposar les persones a tenir en compte, de la que en parla l’article 1 i la que comença al procés segons l’article 10.

Si ens basem únicament en el que diu l’article 18, que sí parla de l’Assemblea de convocatòria de ratificació, s’ha d’entendre que quan es diu “6 mesos en el moment de la convocatòria per part del CMT” la convocatòria a la qual es refereix és a la de l’Assemblea de ratificació, mai a la de l’inici del procés. I davant de qualsevol dubte les interpretacions s’haurien de fer sempre en benefici de la democràcia i sobretot de les persones afiliades.

En qüestions econòmiques és impossible explicar-li a un afiliat que es va inscriure l’octubre de 2021, que en data de 30 de maig, fa uns 8 mesos que paga la seva quota, NO pot ratificar o no a la candidata a cap de llista del seu municipi, perquè no està afiliat en els darrers 6 mesos.

No sabem qui, va determinar la data de tall. Però hauria de tenir responsabilitats a l’entendre que ha vulnerat un dret que l’article 6.2 dels Estatuts de Junts.

El dia 1 de juny es comunica a les persones afiliades que na Míriam Casaramona ha estat ratificada i que serà la cap de llista de Junts per Catalunya a Sant Quirze del Vallès.

Les persones afiliades a Sant Quirze del Vallès estan molt decebudes amb el partit fins al punt de voler deixar de ser-ne afiliats, com ja ha passat en algun cas i es troben orfes de partit.

Potser el millor per un partit és que hi hagi poca gent afiliada i així poder fer i desfer al gust de pocs, però dubto que realment sigui la raó per la qual es va crear aquest partit als que ens vam afiliar per arribar al mandat de l’1 d’octubre, treballant que la democràcia imperi per sobre de les imposicions.

Després de tot el que hem explicat, els sota signants, volem impugnar aquest procés per elecció de candidat a Sant Quirze, per incompliment de:

• L’article 6.2 dels Estatuts de Junts,

• Els articles 1, 10,11,13 i 18 del Reglament per l’elecció de candidats a les eleccions municipals del 2023,

• Dels principis generals de radicalitat democràtica i Cercles de participació i arrelament a la societat que estableix el codi ètic de Junts.

 

Jordi Gurri Fitó

 

 

 

 

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close