Avisos importants

Treball i Salut intensifiquen la col·laboració i coordinació davant casos d’incompliments als centres de treball vinculats a la crisi sanitària amb un protocol d’actuació

  • Els inspectors i professionals habilitats dels dos departaments es coordinaran per realitzar visites conjuntes en els centres de treball quan escaigui, i un cop fetes es realitzaran les actuacions administratives que siguin procedents d’acord amb la informació obtinguda i disposaran de mecanismes de comunicació
  • El Protocol s’ha formalitzat per coordinar l’actuació d’ambdós departaments després de la modificació legislativa que malgrat no permet a la Inspecció de Treball la paralització d’activitats empresarials per causa de la COVID19, sí que autoritza els inspectors i al Departament de Treball a aixecar actes d’infracció i sancionar les empreses en aquesta matèria

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut han signat un protocol de col·laboració i coordinació que estableix mecanismes d’actuació conjunta davant els casos d’incompliments normatius vinculats a la crisi sanitària als centres de treball.

Segons el protocol, l’Agència de Salut Pública i la Inspecció de Treball disposaran de mecanismes de comunicació en aquells casos que de les visites realitzades als centres de treball o de la informació disponible es detecti la possible existència d’incompliments en matèria de salut pública.

D’aquesta manera, els inspectors i professionals habilitats dels dos departaments es coordinaran per realitzar visites conjuntes en els centres de treball quan escaigui, i un cop fetes es realitzaran les actuacions administratives que siguin procedents d’acord amb la informació obtinguda.

Concreció de les actuacions

De les actuacions portades a terme, la Inspecció de Treball podrà emetre requeriments i, si escau, aixecar actes d’infracció, i el Departament de Treball podrà incoar els corresponents expedients sancionadors que en puguin derivar.

El Departament de Salut podrà adoptar mesures cautelars, entre les que es troben el tancament preventiu de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries; o la suspensió de l’autorització sanitària de funcionament o la suspensió o prohibició de l’exercici d’activitats.

Més coordinació entre Departaments

Treball i Salut han decidit establir aquest protocol de col·laboració i coordinació per assolir una adequada actuació de les competències de tots dos Departaments en el marc de la crisi sanitària de manera coordinada.

Aquesta necessitat es va fer palesa després que el Govern de l’Estat modifiqués les previsions en matèria de competències de fiscalització de les obligacions en matèria de salut pública a la Disposició Final 12ª del Reial Decret 26/2020 de 7 de juliol.

La modificació legal habilita, amb caràcter addicional a les competències de Salut Pública, a diferents òrgans en diverses matèries.

 Als inspectors de Treball i Seguretat Social, a vigilar, requerir i aixecar actes d’infracció; als tècnics habilitats a requerir i comprovar; i a l’Autoritat Laboral i òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al procediment sancionador i resolució.

Aquesta modificació legal, en canvi, no habilita a aquests òrgans a la paralització d’activitats empresarials.

D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya és la competent per coordinar les actuacions, prestacions i serveis de vigilància, promoció i protecció de la salut i de prevenció de malaties i els problemes relacionats amb la salut dels treballadors d’acord amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

En els centres de treball, en exercici de la seva competència, verifica el manteniment de les condicions i els requisits de l’autorització administrativa d’actuació dels serveis de prevenció.

També vigila i controla les activitats sanitàries del serveis de prevenció de riscos laborals per a la vigilància individual dels treballadors exposats a riscos laborals; i col·labora en la investigació i control de brots epidèmics d’origen laboral.

Així mateix, com a responsable de la vigilància epidemiològica a Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Catalunya dona suport i assessora a empreses, serveis i organismes responsables en l’adopació de mesures de prevenció i protecció de la salut davant l’existència d’un epidèmic.

A més, col·labora en les activitats de vigilància i seguiment d’aquestes mesures; i vigila i controla el compliment de la normativa higienico-sanitària per part de les empreses i serveis per garantir que l’activitat que s’hi desenvolupa és segura per a la salut pública.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close