Avisos importants

Sant Quirze Natura restaura el Torrent de la Betzuca


El 24 de gener va tenir lloc una acció de restauració en el torrent Betzuca al seu pas per Can Barra. Els protagonistes van ser un grup de treballadors de l’empresa Nissan coordinats per l’entitat Sant Quirze del Vallès Natura (sqvNatura). Aquests treballadors van realitzar aquesta activitat en el marc del programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la empresa Nissan. Cal felicitar, tant a l’empresa com al treballadors participants, per la seva implicació i dedicació voluntària i solidària en favor de la natura.

Aquesta jornada de voluntariat medi-ambiental va ser organitzada per Sant Quirze del Vallès Natura i DEPANA, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’assessorament tècnic de l’empresa de bioenginyeria Naturalea.

Després d’una petita introducció i les imprescindibles instruccions tècniques per part dels tècnics i educadors de sqvNatura i de Naturalea va començar la feina.

El lloc assenyalat per a la intervenció era una zona amb abundància de canya americana dins de grans blocs de pedra, al peu d’un dels petits ponts que hi ha en el “Parc Fluvial de la Betzuca”.
En primer lloc es va eliminar la canya, amb especial cura en l’extracció dels rizomes. Una tasca certament dura i feixuga.

Per evitar l’erosió del talús desproveït dels rizomes del canyissar es va consolidar aquest en alguns punts amb petites empallissades d’estaques.

També es van eliminar algunes deixalles i especialment destacada va ser l’eliminació de nombroses tovalloletes barrejades amb el fang. Es ben conegut el problema que representa en el medi aquàtic i el clavegueram aquest residu difícilment degradable. Un altra intervenció per a consolidar el terreny va ser plantant plantes autòctones. Marfull pel talús, Saüc en la part més planera i Lliri Groc i Càrex P èndul per les vores de la riba.
Després de dinar en el celler de Can Barra, l’objectiu va ser l’aplicació de la tècnica de la “ feixi na viva ” per a la consolidació de les voreres del torrent i limitar l’expansió de la canya en aquest punt. Aquest procediment, segons va explicar la tècnica de Naturalea, és una pràctica utilitzada en bioenginyeria per a la l’estabilització i la revegetació de riberes dels cursos d’aigua. Consisteix en formar uns feixos amb les branques entrellaçades d’arbustos de ribera, especialment salzes.

Aquestes feixines es disposen semienterrades a la riba, just arran d’aigua. Les branques més gruixudes, de 2 a 3 cm poden rebrotar i arrelar. Les branques més primes tenen una funció mecànica atapeint l’estructura i retenint el sòl.

Per a elaborar les feixines va caldre anar a la zona del torrent de Can Poncic fins a trobar un bosc de ribera amb salzes i esporgar-ne algun.

Combinant branques de diferents gruixos i entrellaçant-les amb les més fines va prenen cos la feixina. El gruix i la longitud depenen de les branques es vagin afegint. El començament és el que requereix més destresa.
Un cop format el feix amb un gruix suficient de branques entreteixides aquest es consolida amb cèrcols de filferro. El filferro es tiba mitjançant torniquets amb l’ajut de trossos curts de branca.

A la vora mateix de la riba es cava un solc on la feixina queda mig soterrada. Algunes de les branques més gruixudes arrelaran i consolidaran els marges de la riera i evitaran la proliferació d’espècies indesitjades, com ara la canya.

Enllestides totes aquestes tasques anteriors es va procedir a la sembra d’un “mix” de llavors de plantes cespitoses, gramínies i trèvols. I, amb els rasclets; es va allisar uniformement el terra.

Les imatges següents donen una idea de l’estat inicial i final del lloc on es va actuar.

Des de sqvNatura i DEPANA encoratgem a les empreses i als seus treballadors a seguir l’exemple de NISSAN i d’altres empreses que mostren per la via de l’acció en activitats de RSC la seva implicació i sensibilització envers la protecció i defensa del nostre patrimoni natural.

Alfons Pali

Sant Quirze del Vallés Natura

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close