Avisos importants

Sant Quirze del Vallès congela les taxes i impostos per al 2022

Les ordenances fiscals que s’aplicaran a Sant Quirze del Vallès es congelen per al proper exercici 2022, segons va aprovar inicialment el ple municipal en una sessió extraordinària. Tal com va explicar el tinent d’Alcaldia d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa “la proposta fiscal de 2022 no vol contribuir a l’escenari inflacionista actual i aposta per congelar els impostos amb la voluntat de no carregar a les esquenes de la ciutadania les condicions d’aquest escenari inflacionista”.
Per contra, i paral·lelament a l’aprovació d’aquesta normativa, s’ha produït en la setmana que el Tribunal Constitucional ha aprovat l’anul·lació de l’impost sobre plusvàlues que cobren els ajuntaments, una font de finançament dels ens locals que ara queda en suspens i, per consegüent, com ha dit el Tinent d’alcaldia “deixa en la incertesa aquest ingrés, malgrat que fa quatre anys que el govern de l’estat espanyol sap que ha resoldre el mètode de càlcul de la base imposable d’aquest impost”.
Brossa va explicar, de manera molt didàctica, el què representen les ordenances fiscals en números pel pressupost municipal: suposen el 65,28% dels ingressos corrents de l’Ajuntament. D’aquest ingressos, el 94% ve determinat per un total de 6 tributs principals: l’impost de bens immobles, l’impost de vehicles l’Impost d’activitats econòmiques, l’impost de la plusvàlua, l’impost sobre la construcció i la taxa de
residus. La resta de preus públics i taxes, un total de 26 taxes i preus públics “només són el 6% de l’import que entra a les arques municipals, i aquests tenen una mera funció reguladora per poder garantir el millor servei possible a la ciutadania” (teleassistència, expedició de documents administratius, tramitació instruments urbanístics, plaques, patents i altres, permís per a taules i cadires a la via pública, cementiri i serveis funeraris, preus públics i taxes per activitats esportives i cursets,
casaments, o l’ús instal·lacions culturals, entre altres),.
La congelació de taxes i impostos municipals “no ha anat en detriment de bonificacions o millores de els ordenances vigents”, va emfatitzar Brossa. En detallem algunes a continuació:
Un dels trets més destacats són les bonificacions que s’aplicaran per estimular la instal·lació de plaques fotovoltaiques. És el cas de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre construccions i instal·lacions d’obres, o l’Impost de Béns Immobles, que obtindran beneficis fiscals de fins a 5 anys sempre que aquests no superin el 50% del cost de les instal·lacions. Pel que fa a l’IBI, s’estableix també una bonificació del 95% pels habitatges públics de lloguer.
Així mateix, les noves normes fiscals tenen una atenció especial a col·lectius vulnerables, amb l’aplicació de bonificacions d’entre el 13 i el 90 % sobre l’impost de construccions per l’adaptació d’habitatges. El percentatge bonificat el determinarà, en aquest cas, la capacitat econòmica i el grau de discapacitat de les sol·licitants.
D’altra banda, un dels sectors que compten amb una modificació important, és la restauració amb un 50% de reducció del preu metre quadrat de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públics amb taules i cadires respecte les ordenances anteriors. Així el Govern vol continuar donant suport a un dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la Covid, ja que els permet consolidar els espais que es van haver
d’ampliar per adaptar-se a les restriccions de la pandèmia.
Finalment, s’han adoptat dues propostes en les reunions de participació amb els grups municipals. D’una banda, respecte la taxa 4.3 que correspon a les llicències urbanístiques incorpora la reducció de la quota mínima de les obres menors i la implantació consegüent d’una progressivitat en l’import en funció de l’envergadura. I d’altra banda, l’augment de la bonificació fins al 15 % de la taxa de residus amb 5
aportacions, 4 de les quals han de ser qualitatives, de fins al 15%. Les aportacions qualitatives són aquelles que no es poden abocar en els contenidors de resta, envasos, vidre, paper, roba usada o oli.
Les ordenances van quedar aprovades amb els vots en contra de Ciutadans, les abstencions del PSC i Junts per Catalunya, i el vots a favor de Sant Quirze en Comú i Junts per Sant Quirze.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close