Avisos importants

QUAN ESCULLS EL MANUAL EQUIVOCAT (1) (Dissecció descriptiva i asèptica d’una oposició erràtica)

Enceto aquesta reflexió en veu alta, amb un advertiment : no pretenc donar lliçons a ningú i faig l’exercici d’opinar amb humilitat. Per tant, amb aquestes premisses de lliure i respectuosa expressió d’ una banda, i la manca de voluntat d’alliçonar a ningú d’una altra, començo la meva exposició.

Crec, sincerament, que el grup municipal de Junts per Catalunya de Sant Quirze ha comés un error majúscul des d’un bon inici d’aquest mandat : van agafar un manual d’oposició al govern municipal equivocat. Per fer-ho prou il·lustratiu, vindria a ser com el que vol oferir cuina vegetariana i es proveeix del llibre de receptes de “la cuina de la caça” per dissenyar la carta del restaurant. La tragèdia, en ambdues circumstàncies, està servida.

En l’activitat política municipal d’oposició, en un poble com és Sant Quirze, cal defugir – bàsicament en benefici de la comunitat – tres actituds i comportaments que bé poden servir per altres esferes de l’activitat política, bé siguin grans ciutats o de país. Aquestes tres, diguem-ne, inapropiades companyes de viatge, són : el fals victimisme, la grolleria gratuïta i l’absència d’alternatives.

Repeteixo que aquestes tres línees d’actuació poden servir per fer oposició en altres àmbits. Però estan abocades al fracàs en un poble, on la veïna i el veí exigeixen, atesa la consciència i coneixement de curta distància, solucions i propostes concretes, honestes i factibles. Més endavant, posaré exemples comparatius ( se que seran odiosos i sagnants pels receptors de les comparatives) que ajudaran a entendre i reforçar aquesta teoria. Em puc permetre aquesta llicència, a partir de la feina i l’experiència acumulada durant anys, conjuntament amb les meves companyes i companys de candidatura, en la imprescindible, honorable i digna tasca d’oposició municipal.

Efectivament, el present mandat municipal va començar amb l’aplicació fèrria per part de les regidores i regidors de Junts per Catalunya, de la tàctica del manual que s’enuncia com “ens maltracten amb la seva majoria absoluta”. Aquest capítol del seu manual conté apartats que parlen d’un govern que “renya i ens limita”, de “falta d’informació”o de “rodet”. En resum, el que es coneix com a fals victimisme.

Respecte aquest relat , difícilment sustentable, atapeït d’inversemblants episodis de falta de respecte o de menyspreu, cal confrontar-lo amb una realitat incontestable. Aquesta realitat s’ajusta a la demostrada incapacitat de les regidores i el regidor de Junts per Catalunya, per mantenir un rigorós, enriquidor i necessari exercici de contraposició d’idees (vegis debat). Aquesta clamorosa mancança d’aptitud, no es pot intentar emmascarar amb una suposada voluntat de l’oponent de faltar al respecte o condicionar el propi debat. Per entendre’ns, no és de rebut reclamar menys desplegament d’arguments a l’altre, quan el problema resideix en la condició minsa i poc fonamentada del teu propi argumentari.

No és honest, posem per cas, acusar a l’ Àlex Brossa de mantenir una actitud “foteta” (burleta) en el marc d’una discussió plenària quan el que fa el regidor és, simplement però amb l’autoritat que dóna el coneixement, abocar amb respecte i un to mesurat tot un reguitzell de dades objectives, de fer un desplegament de coneixements, criteris i conviccions, per tal de desmuntar en pocs minuts l’abstracte i infundada afirmació de “han apujat la pressió fiscal per l’any 2022”. No és just per la indignitat i insult a la intel·ligència, per a qualsevol persona que presenciés l’episodi, i que resulta de la maniobra (?) dialèctica de la senyora Miriam Casaramona . És injust, bàsicament, perquè qui coneix l’Àlex en podrà destacar un munt de virtuts, entre el que es troba efectivament la seva capacitat d’anàlisi tècnica i econòmica. Però sobretot, qui coneix a l’Àlex en podrà ressaltar la seva paciència , humilitat i empatia a l’hora d’explicar els seus posicionaments i els coneixements que atresora.

També faria riure, de no ser per la gravetat de l’acusació, la vergonyosa i recurrent apel·lació a la falta d’informació de l’acció del govern envers l’oposició. En aquest constant i habitual remor de fons que alimenten els regidors de Junts per Catalunya, voldria aturar-me amb especial atenció atesa la malintencionada – i clamorosament injusta – acusació de greu distorsió despòtica de la necessària dinàmica democràtica. Es pot assegurar, i demostrar amb fets empírics, que en tota la història del nostre Ajuntament l’oposició municipal no havia disposat de tanta informació per part de l’equip de govern. Efectivament, i per la irrenunciable voluntat de la companya i alcaldessa Elisabeth Oliveras, des de l’any 2015, aquesta necessària eina de treball per l’oposició municipal ha assolit nivells d’excel·lència. Per tal d’il·lustrar i demostrar aquest fet, permeteu-me que faci una d’aquelles comparatives anunciades que, segurament, faran pujar els colors a la cara dels que utilitzen manuals equivocats.

Coneixement de decrets d’alcaldia. Durant un mes, l’Alcaldessa del poble disposa desenes i desenes de decrets per resoldre el dia a dia de l’Ajuntament.
Des de l’any 2015, quan l’Elisabeth Oliveras va accedir a l’alcaldia, tots els grups municipals reben per correu electrònic un llistat íntegre de tots els decrets i el seu contingut.
Abans del 2015, els regidors i regidores de l’oposició havien de submergir-se presencialment en el llibre de decrets i esmerçar hores i hores de recerca i control de l’activitat.
Comissió de Seguiment d’òrgans de govern. Aquest òrgan municipal, preceptiu per llei, es reuneix mensualment per permetre la tasca de control de l’acció de tot el govern municipal.

Des de l’any 2015, quan l’Elisabeth Oliveras va accedir a l’alcaldia, tots els grups municipals reben per correu electrònic un recull exhaustiu de l’activitat de totes les regidories de govern. Aquest document, amb àmplia informació escrita i gràfica, serveix com a base de treball per la reunió de la Comissió amb voluntat de fer-la àgil i fructífera.
Abans del 2015, els regidors i regidores de l’oposició assistíem a aquesta Comissió amb zero informació prèvia, i amb la única i trista opció de preguntar i esperar una certa predisposició a respondre per part de l’equip de govern.

Participació oberta, des de l’origen, en les decisions de poble. Meses de participació. Els assumptes estratègics i de fons, els que podríem entendre com a “temes de poble”, són tractats en els espais de participació veïnal ( meses sectorials) amb la presència de govern i oposició municipal, en igualtat de condicions i marge d’opinió, conjuntament amb entitats i veïnat.
Des de l’any 2015, quan l’Elisabeth Oliveras va accedir a l’alcaldia, s’han creat set noves meses de participació. Tots els grups municipals s’hi troben representats i amb llibertat per plantejar assumptes, aportar propostes i decidir sobre aspectes propis del sector, de forma consensuada amb les entitats pròpies de l’àmbit.
Abans del 2015 només existia una mesa de participació, la de Cooperació i es trobava clarament limitada en el seu protagonisme i transcendència.

He volgut ser concís, en els tres exemples exposats, amb l’objectiu que aquests esdevinguin prou paradigmàtics per contraposar-los a la falsària denúncia de falta d’informació i transparència, que és una constant per part del grup municipal de Junts per Catalunya. Però podria seguir amb molts d’altres exemples per contrarestar (sense excessiu esforç) la brama constant. Sense anar més lluny, i dins del tràmit de redacció dels pressupostos i les ordenances fiscals per l’any 2022, s’han produït cinc reunions prèvies de treball durant els darrers tres mesos. Reunions de tots i totes les càrrecs electes, per informar i obrir la possibilitat de propostes consensuades que cristal·litzessin en documents acordats. Al respecte només cal afegir, a títol informatiu i tanmateix a títol comparatiu, dues dades : a) no es va produir cap aportació pro positiva en les cinc reunions per part de Junts per Catalunya, a diferència del que sí van fer els altres grups municipals d’oposició; b) abans del 2015 aquestes reunions de treball prèvies ( tan avorrides i prescindibles per algunes regidores i algun regidor ) no existien.

Per tant, la recurrent apel·lació a l’abús del “rodet” de la majoria absoluta per part del govern municipal, queda desvirtuada a partir del moment en que l’espai de participació i els diferents canals d’informació estan plenament oberts. Dit d’altra forma : és un exercici poc creïble, de clar fariseisme, queixar-se del resultat d’un esdeveniment quan has tingut marge de participació prèvia en el resultat.

No obstant, i com que intueixo (malauradament) que caldria aprofundir més en la reflexió, aprofitaré per recordar el que hauria de ser una obvietat a les regidores i el regidor de Junts per Catalunya. Els veïns i veïnes de Sant Quirze, com a ciutadanes que exigeixen que el seu ajuntament els abasteixi de serveis, prestacions i equipaments de certa qualitat, esperen del conjunt de la seva administració local un grau acceptable d’esforç i efectivitat. Ho reclamen del conjunt dels seus representats públics, que han de vetllar, des de les respectives obligacions que democràticament se’ls hi han atribuït, aconseguir aquesta qualitat. I això, efectivament, es decideix a Sant Quirze de forma transparent, participativa i democràtica amb l’esforç que cadascú pugui o decideixi ( vegis el matís verbal) aportar. Sigui govern o oposició.

Així doncs, i com deia abans, el victimisme forçat no és un instrument fiable i sòlid per fer acció política municipal, però esdevé totalment contraprudent quan, a més, incorpora una radical falsedat.

Josep Coll
Regidor del Grup municipal de JUNTS per SANT QUIRZE – ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close