Avisos importants

Neix una xarxa comarcal per potenciar l’habitatge cooperatiu”

Les XES de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat amb l’Ateneu Cooperatiu impulsen el Laboratori Territorial per a l’Habitatge.
Davant l’augment del preu del lloguer i els processos especulatius que es generen al voltant d’un dret bàsic com és l’habitatge, les Xarxes locals d’Economia Solidària (XES) de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental s’han ajuntat per crear el Laboratori Territorial per a l’Habitatge, que té com a objectiu generar un banc de recursos de proximitat i digital per fomentar models d’accés a l’habitatge no lligats al mercat.

La iniciativa ha estat ideadaper Arqbag, una cooperativa santcugatenca d’arquitectes; la cooperativa MES, una cooperativa egarenca dedicada a la comunicació i el disseny, i el Teler Cooperatiu de Sabadell i aspira a obtenir un reconeixement com a Projecte Singular en la convocatòria del Departament de Treball de la Generalitat.
Així ho va explicar dilluns a la tarda Simona Cerri, membre d’Arqbag, en un acte celebrat a Cal Temerari, un espai autogestionat que aposta pel cooperativisme i també s’ha implicat en propostes d’impuls de nous models d’accés a l’habitatge a Sant Cugat. En una fase inicial, el Laboratori pretén conèixer iniciatives ja existents, tant de projectes que ja estan en marxa com els que es troben en fases inicials. Això els servirà per conèixer les necessitats que ja s’han trobat i les sinergies que s’hi han generat.

L’anàlisi de la situació actual serà la base del banc de recursos en què les persones i col·lectius interessats en impulsar l’habitatge cooperatiu podran trobar professionals a qui adreçar-s’hi així com establir col·laboracions. Segons Cerri, un dels reptes d’aquest tipus de projecte és el finançament i, per això, compartir despeses entre cooperatives pot ser determinant per aconseguir un model sostenible econòmicament i que es pugui replicar arreu del territori.
“Volem organitzar trobades periòdiques amb agents del Vallès per compartir necessitats i col·lectivitar-lesˮ, explica Cerri, “també volem contactar amb iniciatives i experiències d’arreu del paísˮ. Així mateix, intentaran fer una trobada internacional que els serveixi per conèixer experiències d’altres països i mantenir reunions amb administracions i entitats que financiïn aquests projectes. “L’objectiu és que al Laboratori puguin entrar professionals de camps diferents; el legal, l’econòmic, el jurídic…; per generar un pol cooperatiu del Vallès vinculat a l’habitatgeˮ, clou Cerri.

La intercooperació també permet donar respostes col·lectives a un problema que no se circumscriu a un únic municipi sinó que té trets en comú en ciutats grans i mitjans i, especialment, als àmbits metropolitans. Avui dia, tot i que l’habitatge està reconegut com un dret, l’accés és difícil i la majoria de la població gasta més de la meitat dels ingressos familiars per fer-hi front.

Una problemàtica a abordar coneixent les mancances de cada territori.
Tal com va explicar Santiago Leyva, doctorant de geografia humana per la Universitat de Londres, a l’acte de dilluns, la problemàtica a nivell estatal és singular en comparació amb altres països ja  que el percentatge de persones que tenen cases en propietat és superior i, alhora, la construcció és una de les principals activitats econòmiques. Això es deu a les polítiques en favor de la propietat que es porten realitzant des del franquisme i als processos especulatius que s’han produït des de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea i, especialment, a la llei del sòl.

Justament perquè cada país ha tingut i té les seves pròpies dinàmiques, les respostes cooperatives prenen formes diverses tant pel que fa al funcionament intern com pel que fa a la propietat. Així mateix, la implicació o no de l’administració pública també és clau per aconseguir un impuls i consolidació d’algunes propostes. És per això que es parla d’un model uruguaià i un de danès mentre hi ha d’altres que, tot i que no se circumscriuen a un únic territori, són més estesos a Alemanya, Suècia o altres països del nord d’Europa.
A Catalunya, valora Leyva, encara hi ha el repte del finançament ja que no tota la banca ètica hi dona crèdits a l’igual que només les administracions locals han demostrat una implicació suficient.
Pel que fa als models d’autoconstrucció, també hi ha una mancança de formació, que al seu parer es
podria solucionar treballant de la mà amb la Formació Professional i les universitats. Un exemple de col·laboració publicocomunitària és la Comissió d’Habitatge Social i Cooperatiu de la XES Sant Cugat i l’Associació Quatre Pins, que treballen amb l’Ajuntament des del mandat passat per aconseguir la cessió d’ús de terrenys a la ciutat.

L’objectiu principal del projecte del LABORATORI TERRITORIAL PER L’HABITATGE és generar una PLATAFORMA COORDINADORA capaç d’articular i impulsar un model d’habitatge cooperatiu accessible i digne al territori del Vallès Occidental, d’exercir un paper mediador entre l’administració i la ciutadania i de donar respostes concretes a les demandes d’habitatge aplicant el model de L’HABITATGE COOPERATIU. és crear l’estructura capaç de coordinar tots els agents, entitats i persones necessàriament implicades en aquesta resposta.

Construir aquesta PLATAFORMA significa generar un espai de cooperació, coaprenentatge, formació i capacitació entre les entitats agrupades per la transferència mútua de coneixement (competències i xarxes locals) facilitant que moltes altres entitats i persones puguin sumar-se en el futur i enriquir el projecte.
Som conscients de la importància de tenir un ecosistema cooperatiu al voltant de la plataforma i per aquest motiu treballarem en fomentar la intercooperació i el treball en xarxa. En aquest procés és fàcil que també sorgeixin noves cooperatives de serveis vinculades a les necessitats del territori i que altres formes d’economia social puguin aflorar. Així mateix incloem estudiar noves formes de col·laboració
públic-cooperatiu-comunitàries .
Volem, en els propers mesos, definir i estructurar un òrgan autònom capaç d’incidir políticament en el territori, amb l’objectiu d’aixoplugar les diferents experiències i iniciatives de la comarca potenciant la intercooperació i maximitzant l’impacte de les accions. Un espai que pugui donar suport a les noves
cooperatives i grups, acompanyant-los i facilitant que tinguin èxit en l’objectiu comú de donar resposta a la necessitat d’habitatge digne.
Per tal d’assolir aquest objectiu principal hem definit diversos objectius específics que s’agrupen en quatre grans eixos.
1. INTERCOOPERACIÓ
 Desenvolupar un projecte col·lectiu entre entitats del Vallès Occidental que permeti coordinar una resposta col·lectiva a les necessitats de cohabitatge del territori.
 Teixir xarxa entre les iniciatives existents.
 Generar un espai virtual i de trobada per facilitar la cooperació i l’intercanvi de recursos.
2. SENSIBILITZACIÓ / VISIBILITZACIÓ
 Visibilitzar, compartir i difondre altres modalitats de l’accés a l’habitatge a la Comarca del Vallès Occidental.
 Editar i publicar materials, articles, manuals i altres textos relacionats amb el model del cohabitatge.
3. DINAMITZACIÓ
 Donar el suport als grups que vulguin tirar endavant projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 Dinamitzar els grups de persones interessades així com organitzar jornades per fomentar l’intercanvi d’experiències i la intercooperació.
 Buscar la complicitat de nous agents promovent la Recerca-Acció i generant sinèrgies amb universitats locals.
4. ASSESSORAMENT / FORMACIÓ
 Conscienciar i donar suport a les administracions locals sobre el model d’habitatge cooperatiu.
 Recollir i crear contingut per a fer formació

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close