Avisos importants

L’Ajuntament obre subvencions de suport a l’escolaritat per a famílies afectades per la Covid-19

Es subvenciona part del cost de material, sortides i llibres de les famílies amb infants en una situació econòmica de vulnerabilitat

L’Ajuntament ha posat en marxa els ajuts econòmics per cobrir una part del cost de material, sortides escolars i llibres de les famílies que han patit la crisi econòmica d’aquesta pandèmia. S’orienta als infants inscrits en educació infantil, primària o secundària obligatòria i empadronats a Sant Quirze.
La concessió dels ajuts, que posa en marxa l’Ajuntament, està sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar i la seva situació sociofamiliar. També podran sol·licitar-lo les famílies que justifiquin haver perdut la feina, estar afectades per un ERTO total o parcial o pateixin una situació anàloga.
Podran sol·licitar-lo les famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis en centres educatius públics o centres privats concertats.
Podeu consultar al web municipal: www.santquirzevalles.cat, els requisits detalladament i la documentació que cal presentar.
Les sol·licituds es poden presentar des d’avui fins al 27 de juliol.
En cas de dubtes amb la documentació que cal aportar, podeu trucar al número de telèfon:
937 211 891 (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h).
Com es pot sol·licitar?
Presencialment amb cita prèvia al número de telèfon:
937 211 891 (dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

Casal Serra de Galliners
Adreça: C/ Pintor Vila-Puig, 22
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.
Centre Cívic Torre Julià
Adreça: C/ Josep Mitats, 10 (08194) Les Fonts
Horaris: dimecres i divendres, de 9 a 14 hores.
En línia
Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d’un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d’alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.
Dates i imports
La Junta de Govern Local, en un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acordarà les persones beneficiàries i els imports.
Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.
Una vegada resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà l’import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close