Avisos importants

Conveni de col·laboració amb la Generalitat per a protegir l’avifauna

Endesa i la Generalitat de Catalunya firmen un conveni de col·laboració per a protegir espècies d’avifauna amenaçades

L’acord pretén reduir el risc de col·lisió o electrocució d’ocells a les línies elèctriques arreu del territori

La mesura s’ha subscrit amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

És el primer compromís d’aquestes característiques que es signa a Catalunya

Barcelona, 23 de setembre de 2020– Endesa i els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han firmat un acord de col·laboració amb l’objectiu comú de mitigar els riscos de col·lisió i electrocució de les aus a la xarxa elèctrica, especialment d’aquelles espècies catalogades com a amenaçades. Aquesta és la primera vegada que es signa a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica.

D’aquesta manera, fruit d’uns treballs de coordinació, Endesa es compromet a adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l’any 2014 s’han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l’avifauna. En aquest sentit, la Companyia modificarà, com ja fa habitualment de manera planificada, les torres assenyalades i introduirà elements anticol·lisió i dispositius aïllants als punts en tensió de les línies per, així, protegir els ocells i reduir-ne el seu risc d’electrocució i col·lisió. Només l’any passat, Endesa ja va destinar 2 milions d’euros en el seu Pla d’Avifauna. L’acord també estipula que s’introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar en un futur. En qualsevol cas, i en tots dos supòsits, sempre d’acord amb els criteris de priorització establerts per la Generalitat. Els dos departaments implicats es comprometen a intercanviar informació per tal d’afavorir la consecució dels objectius del Conveni.

El conjunt d’actuacions es duran a terme en totes aquelles comarques on la Companyia disposa d’infraestructures de transport i distribució i, específicament, en zones d’especial interès per a l’avifauna. Tanmateix, no es faran a la Vall d’Aran, ja que el Conselh Generau d’Aran, mitjançant el Decret 150/1999, d’1 de juny, disposa de les competències sobre la gestió de la fauna salvatge a la comarca.

Així, el cos dels Agents Rurals, en tant que garants de la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi natural, faran les inspeccions pertinents, i reportaran tota la informació a la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural per tal que es duguin a terme les accions oportunes. La Direcció, al seu torn, l’analitzarà i establirà els suports elèctrics d’adaptació prioritària en base a la seva perillositat constatada. Periòdicament, mitjançant els seguiments i les inspeccions que es vagin realitzant en el camp, s’ampliaran les mesures en totes aquelles noves infraestructures que requereixin i sigui necessària una intervenció.

D’aquesta manera, i de forma coordinada, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, proporcionarà a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i a Endesa, tota la informació rellevant (incidències, danys a l’avifauna, manca d’adaptació de suports, entre d’altres) derivada de la seva inspecció de les línies elèctriques. I la Companyia s’encarregarà de realitzar les actuacions necessàries d’acord amb les prioritats fixades per l’Administració.

Aquest conveni té una vigència de 4 anys, prorrogable a quatre més de forma consecutiva. Així mateix, s’ha creat una Comissió –plenament operativa-, integrada pels dos departaments de la Generalitat i la Companyia, per tal de vetllar i fer un seguiment de la implementació d’aquest acord per seguir protegint l’avifauna arreu del país.

L’acord l’han subscrit la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general dels Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Marc Costa, i el director d’Infraestructura i Xarxes d’Endesa a Catalunya, Francisco Vizcaíno.

Si continues navegant per aquest lloc web, estaràs consentint l'us de cookies. Siusplau revisa la nostra politica de Cookies i prem "Accepto" si estàs d'acord - >> Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close